Løn

Udbetaling af løn

Lønudbetaling sker hver anden uge (ulige uger) fredag.
Bemærk at du skal sørge for at godkende dine timer online ved ugens udgang.
Kun godkendte timesedler kan afregnes.
Er du i tvivl så kontakt den konsulent du er tilknyttet eller lønkontoret tel. 7352 2285.

Vilkår

Du indgår på samme vilkår som virksomhedens faste medarbejdere,
dog udbetales der løn fra Back Up Vikar.
Ifølge dansk lovgivning, skal en vikar følge den overenskomst,
som er gældende på den virksomhed,
hvor vikaren arbejder, herunder også lokalaftaler.

Disse regler følger vi selvfølgelig altid.
Derfor vil din løn variere afhængig af,
hvilken virksomhed du arbejder hos.
Konsulenten som kontakter dig med et jobtilbud,
vil altid kunne oplyse dig om lønforholdene,
ved det aktuelle job som tilbydes.

Feriepenge

Der indbetales feriepenge svarende til 12,5% af din løn. Disse indbetales til feriekonto.
Alle henvendelser herom bedes rettet til Feriekonto på (70 11 03 03)

Fritvalg/Sh-betaling

Fritvalg/Sh-betaling udbetales i overensstemmelse med lovgivningen.

Pension

Der indbetales pension efter de til enhver tid gældende regler.

Skatteberegning

Vi indhenter dine skatte oplysninger digitalt,
vær derfor opmærksom på at du er korrekt forskudsregistreret,
lønkontoret har IKKE indflydelse på din skatteberegning ved lønafregning.