Sygdom

Hvad gør jeg som vikar ved sygdom?

Sygemeldingen skal ALTID foregå telefonisk til den konsulent,
fra Back Up Vikar A/S der har booket dig,
hurtigst muligt og senest 1 time før arbejdstids begyndelse.

I forbindelse med sygdom udbetales der dagpenge,
i overensstemmelse med gældende lov om sygedagpenge.
Rettidig anmeldelse er en betingelse for at få
udbetalt sygedagpenge af Back Up Vikar A/S.

Hvis sygdommen anmeldes for sent,
bortfalder retten til sygedagpenge til og med anmeldelsesdagen.

Dokumentation for sygdommen i form af tro og love-erklæring
skal kun fremsendes på foranledning af Back Up Vikar A/S.